חיזוק מערכת החיסון וטיפול במחלות חום
משחרר חיצון, מסלק רוח קור.חום
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
 
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
מטאבוליזם
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
 
בריאות האישה
 
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
 
לחזק את המרכז, חיזוק מערכת החיסון
פיריון

All written in this site, including health benefit statements has not been evaluated by the united states Food and Drug Administration. These products which are presented in this web site, are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Iyar herbals ltd. read more about this